Bestuursvergadering 1 september 2022

Aanwezig: 

Ed van Wersch                     Voorzitter (RG)

Jaco Harteman                     Secretaris/Bestuurslid (RV)

Hennie Hakkert                     Ledenadministratie/Penningmeester

                                              Bestuurslid (RV)

Gerard Kaatee                      Kaderlid/Bestuurslid (RV)/Lid OR

Rob Scheffer                         Kaderlid/Bestuurslid (CCV)/Juridische zaken

                                           Afwezig

Henny van Valderen             2e Secretaris/Bestuurslid (AT)

Nynke Zandberg                   Bestuurslid (RV)/Lid en secretaris OR

                                           Afwezig

Gezina ten Hove                   Adviseur arbeidsvoorwaarden CMHF

Opening:

Ed opent de vergadering.

Mededelingen:

Emanuel van Heumen is helaas gestopt als bestuurslid.

Nynke is afwezig, met reden.

Rob Scheffer is afwezig, met reden.

Gezina heeft om 15.00 uur een afspraak in Den Haag.

CAO:

Eventuele opvolging na pensioen Gezina wordt besproken. CMHF regelt dit niet automatisch. Werkt met ZZP’ers, de vraag is of er een zelfde betrokkenheid zal zijn. Belangrijk voor de toekomst. De komende Cao-onderhandelingen zijn voor Gezina de laatste.

Vergoeding mentorschap RV, in de praktijk kost dit meer tijd en soms ook geld i.v.m. het niet ontvangen van de specialisatievergoeding. Gezina oppert of een vergoeding in tijd misschien een optie zou zijn. Wellicht een soort “senior-examinator-functie” als mogelijkheid waarbij een andere functieschaal past?

Voor de Cao-onderhandelingen, wat is reëel om voor te stellen? Inflatie inzet? Niet in stapjes maar b.v. ineens? Tijdens de komende  bestuursvergadering in december 2022 zullen we hier verder op doorgaan.

Binnengekomen stukken:

Veel vragen over RVU-regeling.

Wat mag wel en wat mag niet: Af en toe bijspringen bij b.v. rijschool mag niet. Extra inkomsten mogen niet, dus geen nevenwerkzaamheden in de tijd dat het CBR de RVU betaalt. Gezina gaat uitzoeken waar het precies staat. Actie voor Jaco: e-mail voor alle leden ook over juridische bijstand via CBR. Het is niet helemaal duidelijk hoe het precies juridisch werkt. Remco Koopman (extern juridisch adviseur van Het Gilde) wordt ook gevraagd hier naar te kijken.

Ook vragen over salarissen nieuwe RV-collega’s. Er waren een aantal nieuwe collega’s in een hogere trede ingedeeld. Zo kon het zijn dat de mentor minder verdiende dan de examinator in opleiding. Het Gilde was hier op tegen. Voor zover bekend speelt dit nu niet meer.

Pilot verruiming dagvenster theorie:

Start 1 januari 2023. Evaluatie wanneer? Veel weerstand bij vaste medewerkers theorie.

Bedrijfskleding: nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren.

Notulen bestuursvergadering 2 juni 2022

Worden goedgekeurd.

Actiepuntenlijst 2 juni 2022

Afspraak juridische zaken loopt nog.

Dopper in productie.

Data voor Cao-onderhandelingen staan. De start is in februari.

Briefpapier is aangepast.

Landelijke ronde

AT: alles al besproken.

CCV: niet aanwezig.

RG: Werkvoorraad trekt aan. Goed nieuws.

RV: Scooteronderhoud is slecht. Communicatiesystemen moeten worden vernieuwd.

Rondvraag:

Geen vragen meer.

Afsluiting:

Ed sluit de vergadering; dank voor de prettige vergadering.