Beveiligd: Bestuur

Geplaatst op door

Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar. Eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering.
Deze wordt gemeld op de nieuwspagina. Onze leden ontvangen hiervoor individueel een uitnodiging per mail.

Heeft u vragen of opmerkingen? Deze kunt u richten aan onze secretaris:
Dhr. Mr. J.N.P.A. Harteman, cbr.hetgilde@gmail.com

Adressenlijst bestuursleden Het Gilde

Jaco Harteman
(bestuurslid en secretaris)
06 – 1248 1215
cbr.hetgilde@gmail.com

Ed van Wersch
(bestuurslid en voorzitter)
06 – 8323 9351
edvanwersch@kpnmail.nl

Nynke Zandberg-van der Meer
(bestuurslid en kaderlid)
0588 – 443 583 of 06 – 1758 6211
nynke.zandberg@hotmail.com

Gezina ten Hove
(Adviseur arbeidsvoorwaarden)
CMHF
Postbus 91460, 2509 EB Den Haag

Henny van Valderen
(bestuurslid en 2e secretaris)
06-5219 4737
henny.van.valderen@cbr.nl

Bezoekadres:
SER-gebouw
Bezuidenhoutseweg 60, 2509 EB Den Haag
070-349 9664 of 06 1091 0232
g.tenhove@cmhf.nl of gezinatenhove@gmail.com

Gerard Kaatee
(bestuurslid en kaderlid)
06 – 5166 5156
kaatee@gmail.com

Rob Scheffer
(bestuurslid en juridische zaken)
06 – 1132 0310
scheffer.rob@gmail.com

Hennie Hakkert-Franken
(bestuurslid en ledenadministratie)
030 – 604 0317 of 06 – 1616 8980
ljd.hakkert@casema.nl